Position: អ្នកបើកបររថយន្តធំ និងជំនួយការរៀបចំព្រឹត្តការក្នុងសហគមន៍ Driver (Samaritan's Purse International Relief)__Deadline:23-April

មុខ​តំណែអនេះគម្រោង​ទំនាក់ទំនង​សហគមន៍​ចល័ត​ (MEU)”។ មុខតំណែង​នេះ​ នឹង​បំពេញ​ភារកិច្ច​ជា​ចម្បង​ នៅ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ ប៉ុន្តែ​នឹង​ទទួលការ​ចាត់តាំង​ឱ្យ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​តំបន់​ផ្សេង​ៗ របស់​គម្រោង​កម្មវិធី​នានា​នៃ​អង្គការ​ សា​ម៉ា​រីតាន់ ភឺស។

គម្រោង​ MEU នឹង​មានការ​រៀបចំ​ទិវា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​តាម​សហគមន៍​នានា​ ដោយ​សមីគម្រោង​ផ្ទាល់​ និង​គាំទ្រ​ដល់​គម្រោង​កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗទៀត​របស់​អង្គការ​សា​ម៉ា​រីតាន់ ភឺស រួម​មាន​៖ ១) កម្មវិធី​ទឹក​ស្អាត​ និង​អនាម័យ​ ២)កម្មវិធី​សុខភាព​ និង​អាហារូប្ថម្ភ ៣)កម្មវិធី​គាំពារ​, ៤)កម្មវិធី​មុខរបរ​ចីញ្ចឹមជីវិត​ និង​៥)កម្មវិធី​អប់រំ​ ក្នុង​ការអប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​ “ការយល់​ដឹង​ពី​ចំណាកស្រុក​សុវត្ថិភាព​ និង​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​”។ អ្នកបើក​បររថយន្ត​ និង​ជំនួយ​ការរៀបចំ​ទិវា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​សហគមន៍​ មានតួនាទី​សំខាន់​ក្នុង​ការងារ​ចូលរួម​អនុវត្ត​គម្រោង​កម្មវិធី​ដោយ​ភាព​ជោគជ័យ​ ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការយល់​ដឹង​ចំណាកស្រុក​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ និង​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​ (SMTA) នៅ​តាម​ទី​ជនបទ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា​។ អ្នក​កាន់​តំណែង​នេះ​ មានតួនាទី​បើកបរ​រថយន្ត​ធំ​ទម្ងន់​៨តោន​ ដែល​បំពាក់​នូវ​ឧបករណ៍​បំពង​សម្លេង និង​ឆាក​ចល័ត​ ទៅកាន់​សហគមន៍​នានា​ ដើម្បី​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីអំពី​ចំណាកស្រុក​សុវត្ថិភាព​ និង​យល់​ដឹង​ពី​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​។ លើស​ពី​នេះ​ អ្នកបើក​បរ​នឹង​ចូលរួម​ជួយ​ក្រុម​ការងារ​គម្រោង​ក្នុង​ការ​តម្លើង​ឆាក​និង​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​ទំនាក់ទំនង​សហគមន៍​ផ្សេង​ៗផង​ដែរ​។

ទទួលខុសបើកបរឡាន:
 • ជួយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរថយន្ត និងដំណើរការឆ្នៃ និងបំពាក់ឧបករណ៍ក្នុងរថយន្ត ។
 • រៀបចំរថយន្តដែលមានទម្ងន់៨តោន ដើម្បីរៀបចំប្រតិបត្តិការទិវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយ។
 • រៀបចំរថយន្ត៨តោនរបស់គម្រោង ដោយធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ និងដឹកជញ្ជូនឧបករសម្ភារៈនានាទៅកាន់សហគមន៍គោលដៅនានា។
 • ប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ ច្បាប់ផ្សេងៗ និង ស្តង់ដាសុវត្ថិភាព ខណៈពេលកំពុងបើកបរ។
 • ធានាបានការថែទាំ និងសម្អាតរថយន្តគ្រប់ពេលវេលា។
 • ពិនិត្យតាមដានរាល់ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ កត់ត្រាចម្ងាយ និងការចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ជំនួយការក្នុងរៀបចំទិវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សហគមន៍នានា:
 • ជួយដល់ក្រុមការងារគម្រោងក្នុងការរៀបចំតម្លើងរថយន្ត និងធ្វើដំណើរឱ្យទាន់ពេលទៅកាន់ទីតាំងសហគមន៍។
 • ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកសម្របសម្រួល ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានានៃសហគមន៍។
 • តម្លើងប្រព័ន្ធបំពងសម្លេង និងឆាកក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយព័តមានស្តីអំពី ចំណាកស្រុកសុវត្ថិភាព និងអំពើជួញដូរមនុស្សឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
 • ចូលរួមជាមួយសមាជិកសហគមន៍ដោយការគោរព និងដោយឥរិយាបថ្លៃថ្នូរ។
 • ចូលរួមចំណែកផ្តល់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ និងធនធានផ្សេងៗដល់សមាជិកសហគមន៍តាមការណែនាំដោយក្រុមការងារគម្រោង។
គាំទ្រការងារភស្តុភារនានា:
 • ជួយលើកដាក់ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗលើរថយន្តគម្រោង ។
 • ត្រូវធានាថារាល់ឧបករណ៍​និងសម្ភារៈនានាមានការទុកដាក់យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងដោយអ្នកដឹកនាំគម្រោង។

លក្ខខណ្ឌការងារ
 • ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម គុណតម្លៃ និង គោលនយោបាយរបស់អង្គការរបស់អង្គការសាម៉ារីតាន់ ភឺស។
 • មានបទពិសោធន៍បើកបររថយន្តធំ ដែលមានទម្ងន់៨តោន ទៅកាន់ទីជនបទនានា។
 • មានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ស្តីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
 • មានបទពិសោធន៍បើកបររថយន្តធំយ៉ាងតិច៤ឆ្នាំ។
 • ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរកម្រិត “គ” ដែលមានសុពលភាព។
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកបញ្ជារឧបករណ៍បំពងសម្លេង និងបញ្ជារឆាកចល័ត មានអតិភាព
 • ចូលចិត្តការងារក្រុម និងចូលរួមបង្កលក្ខណៈ​ ។
 • ចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងបង្កបរិយាកាសការងារដែលពេញដោយភាពស្វាហាប់មោះមុត។
 • មានឆន្ទៈក្នុងការដើម្បីធ្វើដំណើរញឹកញាប់ និងបត់បែនម៉ោងការងារ នាចុងសប្តាហ៍ និងពេលល្ងាច។
 • មានសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬសញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិត។
 • អាចអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន។
 • ជាមនុស្សពេញដោយថាមពល ចេះបត់បែន និងវ័យឆ្លាតក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទង។

All interested candidates must submit:

 • Cover Letter and CV with recent photo
 • Samaritan’s Purse Application Form (Or will not be considered) to the following address or email to spchr@samaritan.org (with subject: “Apply for MEU, Project Coordinator, Field Officer or Driver”

 Moreinfo: https://careers.samaritanspurse.org/search/jobs

Please mention "Cambodiajobs.Biz" where you saw the ad when you apply!  

JOBS$type=list$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=5$page=1$

SCHOLARSHIP$type=list$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=5$page=1$src=random-postsls

NGOs Fund$type=list$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=5$page=1$src=random-posts

Name

Cambodia Jobs,3449,Contact,2,Guide,1,International Job,407,NGOs Fund,932,old,12,P,4,Privacy Statement,1,Scholarship,774,Training,1369,
ltr
item
Cambodia Jobs: Position: អ្នកបើកបររថយន្តធំ និងជំនួយការរៀបចំព្រឹត្តការក្នុងសហគមន៍ Driver (Samaritan's Purse International Relief)__Deadline:23-April
Position: អ្នកបើកបររថយន្តធំ និងជំនួយការរៀបចំព្រឹត្តការក្នុងសហគមន៍ Driver (Samaritan's Purse International Relief)__Deadline:23-April
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUq1nM0gaOQPHgld79PNOGqcL2TFlMnsk5-KnTpXgAcXjxXAgEC9VegoZcrz2uRYj1jVNb_0ULNzLeiQl_j9Cif-3uhbW9BYBsyICvBrQE0R5fRvvXUPWtRbJRUhiT5fWxyUUO8CyAdUA/s0/ad-logo.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUq1nM0gaOQPHgld79PNOGqcL2TFlMnsk5-KnTpXgAcXjxXAgEC9VegoZcrz2uRYj1jVNb_0ULNzLeiQl_j9Cif-3uhbW9BYBsyICvBrQE0R5fRvvXUPWtRbJRUhiT5fWxyUUO8CyAdUA/s72-c/ad-logo.png
Cambodia Jobs
https://www.cambodiajobs.biz/2024/03/position-driver-samaritans-purse.html
https://www.cambodiajobs.biz/
https://www.cambodiajobs.biz/
https://www.cambodiajobs.biz/2024/03/position-driver-samaritans-purse.html
false
8778075400999195946
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content