Position: មន្ត្រីសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ចំរុះ -- Development and Partnership in Action (DPA)

អង្គការ អភិវឌ្ឍន៍ និង ភាពជាដៃគូ ក្នុងសកម្មភាព
សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក
អង្គការអភិវឌ្ឍន៍  និងភាពជាដៃគូ  ក្នុងសកម្មភាព (ឌីភីអេ) ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក   ដែលមានកម្មវិធីធំៗចំនួន​ពីរ​គឺ ៖  កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ចំរុះ  និងកម្មវិធីភាពជាដៃគូ  និងគាំពារមតិ ​។   កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ចំរុះ​អនុវត្ត​ដោយ​​ ផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្ត៦ គឺ៖ ខេត្តរតនគិរី   មណ្ឌលគិរី  ស្ទឹងត្រែង  ​ព្រះវិហារ  ​កំពង់ធំ​ និង សៀមរាប​ ។ ​អង្គការឌីភីអេបាន​ពង្រីកកម្មវិធីបន្ថែម  នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តកំពង់ធំ ទៅលើផ្នែកកសិកម្ម ពង្រឹងជីរវភាពសហគមន៍ ការគ្រប់គ្រោង​ធនធានធម្មជាតិ ទឹកស្អាត និងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ​។ អង្គការ ឌីភីអេ​ ​ត្រូវ​ការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខជនដែលមាន​សមត្ថភាព​ជំនាញ       ដើម្បីបំពេញតួនាទីជា​មន្ត្រីសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍ចំរុះចំនួន២នាក់​​សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែង​។
ការទទួលខុសត្រូវ៖
 • សម្របសម្រួលសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍     ក្នុងការរៀបចំការងារកសិកម្ម  មុខរបរខ្នាតតូច ខ្សែសង្វាក់​ផលិតកម្ម និងទីផ្សារសំរាប់មុខរបរ​ខ្នាតតូច  គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ អនាម័យទឹកស្អាត និងកាត់បន្ថយ គ្រោះមហន្តរាយ ។
 • ផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍ក្នុងការរៀបចំផែនការ និងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ។
 • សម្របសម្រួលសហគមន៍ធ្វើផែនការដាំដុះ  ជំរុញផលិតភាពកសិកម្ម និងធ្វើអោយផលិតផល​កសិកម្មលំនឹង​ទីផ្សារដោយ​រៀបចំអោយមាន​កិច្ចសន្យាកសិកម្មរវាងកសិករ និង ក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញផលិតផល​កសិកម្ម។
 •  ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងផ្តល់ពត៌មានទីផ្សារដល់កសិករគោលដៅ ។
 • សម្របសម្រួល និងផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពដល់សមាជិកក្រុមកសិកម្ម និង សហគមន៍កសិកម្ម   និងរៀបចំ ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្មុ។
 • តាមដាន និង ប្រមូលទិន្នន័យពីភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រុមកសិករគោលដៅអោយបានជាប់លាប់ និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យរបស់គម្រោង។
 • ធ្វើជាតំណាង ឌីភីអេ ដើម្បីចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំផ្សេងៗ ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅ  កំរិតថ្នាក់ស្រុក និង ខេត្ត។
 • សរសេររបាយការណ៍ប្រចាំខែ ​និងប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់សរសេររបាយការណ៍ត្រីមាស  ឆមាស   និងប្រចាំឆ្នាំ។
សមត្ថភាពជំនាញៈ
 • មានកំរិតយល់ដឹង នឹងបទពិសោធន៍លើ  ផ្នែកកសិកម្ម រឺធនធានធម្មជាតិ ​ រឺសេដ្ឋកិច្ច ។
 • មានចំណេះដឹង  និងបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមភាគតិច​(មានលំនៅដ្ឋានក្នុងខេត្តខាងលើកាន់​តែ​ប្រសើរ)។
 • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ត្រួតពិនិត្យគម្រោង។
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនង និងការងារជាក្រុមល្អ។
 • មានចំណេះដឹង ក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Ms Word, Excel។
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍  សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបដោយមានភ្ជាប់នូវឈ្មោះអ្នកដឹងឮយ៉ាងតិច ២នាក់ ។ សូមផ្ញើរមកលោកស្រី សុខ ស៊ីនួន តាមអ៊ីម៉ែល sok.sinuon@dpacam.org   រឺតាមអាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ០៣ ផ្លូវលេខ៣២៣   សង្កាត់បឹងកក់ទី២  ខ័ណ្ឌទូលគោក  ត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។  អ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសមកសំភាសន៍ ទើបទទួល បានពត៌មាន   ដើម្បីមកសំភាសន៍។ ពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ​០១២៦៣៣០២២។
សំគាល់៖​ ស្រ្តីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ ។
Moreinfo:  http://dpacam.org/work-with-us/recruitment
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com