Position: គ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ - វិទ្យាល័យ -- CCF

https://www.cambodianchildrensfund.org/jobs-at-ccf/
EXCITING JOB OPPORTUNITIES



ដំណឹជ្រើសរើសបុគ្គលិក
អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយឈានមុខគេក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គម តាមរយៈ ការផ្តល់ជូនការអប់រំ សេវាសុខភាព ការថែទាំ កិច្ចការពារកុមារ និងទំនាក់ទំនងសហគមន៏ ដែលមាន ចក្ខុវិស័យក្នុងការបំលាស់ប្រែក្មេងដែលងាយរងគ្រោះ ឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែក។ បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការ មូលនិធិកុមារកម្ពុជា កំពុងផ្តល់សេវា និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់សិស្សចំនួនជាង ២៤០០នាក់។ ដោយមានការរក ចម្រើនផ្នែកអប់រំ អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា បានចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា​​​។ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើននេះ អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ថែមដើម្បីបំពេញការងារក្នុងមុខ​តំណែងដូចខាងក្រោម៖

១.គ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ      
 • ​​​គ្រូ គណិតវិទ្យា(៤នាក់)
 • គ្រូ គីមីវិទ្យា (៣នាក់)
 • គ្រូ ជីវវិទ្យា (១នាក់)             
 • គ្រូ រូបវិទ្យា (៣នាក់)
 • គ្រូ គេហកិច្ច (១នាក់)
 • គ្រូ ភាសាខ្មែរ (២នាក់)
 • គ្រូ សីលធម៍ និង​ពលរដ្ឋ(១នាក់) 
 • គ្រូ ភូមិ+ប្រវត្តវិទ្យា​(២នាក់)
 • គ្រូ ផែនដីវិទ្យា(១នាក់)
 • គ្រូ កីឡា (១នាក់)
  ២.គ្រូបង្រៀនកម្រិតវិទ្យាល័យ
 • គ្រូ គណិតវិទ្យា(៤ នាក់)
 • គ្រូ គីមីវិទ្យា (៣នាក់)
 • គ្រូ ជីវវិទ្យា (៣ នាក់)
 • គ្រូ រូបវិទ្យា (៣ នាក់)
 • គ្រូ សេដ្ឋកិច្ច (២ នាក់)
 • គ្រូ ភាសាខ្មែរ (៣នាក់)
 • គ្រូ សីលធម៍ និង​ពលរដ្ឋ(២នាក់)
 • គ្រូ ភូមិ+ប្រវត្តវិទ្យា​(២នាក់)
លក្ខ័ណ្ឌនៃការជ្រើសរើស៖
 • ចំពោះគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ: មានកំរិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 • ចំពោះគ្រូបង្រៀនកម្រិតវិទ្យាល័យ: បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅ
 • ត្រូវមានជំនាញ សញ្ញាបត្រគរុកោសល្យទៅលើការបង្រៀននៃកទេសនីមួយៗ។
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចពីរឆ្នំាឡើងទៅទាក់ទងនឹងកទេសនីមួយៗ។មានចំណេះដឹង និងជំនាញអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងមានភាពសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។មានចំណេះដឹង និងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែប្រសើ (មិនតម្រូវ)។មានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របាន(កម្មវិធីការិយាល័យ អ៊ីនធ័រណែត សារអេឡិចត្រូនិច និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត)។ 
 • មានភាពស្មោះត្រង់ មានស្មារតីចេះជួយ និងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមក។
 • មានភាពទំនួលខុសត្រូវ វាងវៃ និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ។
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនង ចិត្តទូលាយក្នុងការផ្តល់ និងទទួលយកមតិរិះគន់បែបស្ថាបនា។ 
 • មានវិន័យល្អ និងគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់អង្គភាព។ 
 • មានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អ និងអាចបង្ហាញចេញនូវគុណតម្លៃរបស់អង្គការជាប្រចាំ។ 
 • មានបទពិសោធន៍បង្រៀន និងធ្វើការជាមួយកុមារដែលមានអតីតកាលក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារលំបាក និងប្រវត្តិការអប់រំទាបកាន់តែប្រសើរ។


បៀវត្សនិងអត្ថប្រយោជន៍ៈ
អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជានឹងផ្តល់ជូននូវ បរិយាកាសការងារ​ដ៏ល្អប្រសើរ និងបៀវត្សប្រកបដោយការប្រកួត ប្រជែងផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន

ការដាក់ពាក្យៈ
បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំ និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងឯកសារពាក់ព័ន្ធមកការិយាល័យអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល sonyta.uk@Cambodianchildrensfund.org សម្រាប់ព័តមានលំអិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនង មក លោកស្រី អ៊ុក សូនីតា តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០៦៩​ ៦៦៦ ៤០៥ /០១២ ៨៩៩​​ ៨២១ ឬចូលមើល តាមរយះគេហទំព័រhttps://www.cambodianchildrensfund.org/job/kge-and-msp-teachers/ ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី អាចទាញយកពាក្យស្នើសុំនៅទីនេះ

Please mention "Cambodiajobs.Biz" where you saw the ad when you apply!
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com