ភាពជោគជ័យ និងសន្តិភាព

http://www.cambodiajobs.biz/2014/10/blog-post.html

នៅពេលដែលអ្នកមិនមានលុយច្រើន តើអ្នកមានសេចក្តីសុខដែរឬទេ?
នៅពេលដែលអ្នកមានលុយច្រើន តើអ្នកពិតជាមានសេចក្តីសុខដែរឬទេ?

មនុស្សកើតមកហើយ ស្លាប់ទៅវិញ។ ការចង់ក្លាយទៅជាមហាសដ្ឋី វាគ្រាន់តែជាគោលបណងតូចមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជីវិត។ គោលបំណងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ជីវិត គឺជាការការទទួលបាននៅសេចក្តីសុខ ដែលលើសពីការក្លាយទៅជាមហាសដ្ឋីទៅទៀត។

សេចក្តីខឹង ការអាក់អន់ចិត្ត ភាពស្មុគស្មាញ ភាពតប់ប្រមល់ តែងតែតាមលងជីវិតរបស់មនុស្សជានិច្ច!

ព្រឹត្តិការណ៍បណ្តុះបណ្តាល ស្តីអំពី "ភាពជោគជ័យ និង សន្តិភាពផ្លួវចិត្ត" ដ៏ពិសេសមួយថ្ងៃនេះ នឹងជួយអ្នកឲ្យទទួលបាននូវគតិបណ្ឌិតឈ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ ភាពរីករាយ លុបបំបាត់ចោលនូវភាពតប់ប្រម៉ល់ ការខឹង ការតូចចិត្ត និង ការអាក់អន់ចិតទាំងអស់ ហើយចាប់ផ្តើម រស់នៅក្នុងជិវិតថ្មីដ៏ស្រស់បំព្រងសម្រាប់ជីវិត។

ជីវិតពិតជាខ្លីណាស់ និងមានតម្លៃណាស់ ចូរកុំភ្លេចខ្លួន ខ្ជះខ្ជាយគ្រប់វិនាទីនៃជីវិតដោយឥតប្រយោជន៍!

សម្រាប់ការចូលរួម សួមជាវសំបុត្រជាមុន តាមទូរស័ព្ទលេខ 085400102 / 012509899.

http://www.cambodiajobs.biz/2014/10/blog-post.html
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com